Beč – 5 dana

1 dan: BEOGRAD - BEČ

Polazak iz Beograda u 08 h. Putovanje preko Kelebije i Sekešfehervara ili alternativno preko Hrvatske i Slovenije do Beča. Dolazak u Beč oko 18h. Smeštaj u hotel. Kraći pešački obilazak centra grada. Večera. Noćenje.

2 dan: BEČ

Doručak. Odlazak na panoramsko razgledanje grada, obilazak: Ring, Parlament, Gradska većnica, Gradski teatar, Votivna crkva, Bazilika Sv. Štefana, Kertner štrase, Opera, Kapućinska crkva, Hofburg… U večernjim satima poseta Grincigu sa večerom u nacionalnom restoranu. Noćenje.

3.dan : BEČ

Doručak. Odlazak do Šenbruna, letnje rezidencije Habsburgovaca. Poseta rezidencije – kraća maršruta, 30 soba. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U večernjim satima poseta Prateru, jednom od najvećih zabavnih parkova Evrope. Večera. Noćenje.

4.dan: BEČ

Doručak. Poseta dvorcu Belvedere i Kulturno istorijskog muzeja (fakultativno). Večera.

5.dan: BEČ

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme do 12 h u ulici Mariahilfestrase. Polazak za Beograd. Dolazak u Beograd oko 22h.

Aranžman rađen na bazi 40 putnika i sadrži:

Prevoz visokopodnim autobusom (klima, video); Smeštaj na bazi polupansiona u hotelima sa 2-3 zvezdice, u tro i četvorokrevetnim sobama (svaka soba tuš / wc, tv, telefon), doručak – švedski sto, večera pansionska); Polisu zdravstvenog osiguranja; Ulaznicu za Šenbrun, posetu Pateru (najvećem zabavnom parku Evrope). Gratisi 1+1/25 plativih učenika; Organizaciju i vođstvo puta

Aranžman ne sadrži:

fakultativnu posetu diskoteci (5-6 EUR)

Dokumenta za vizu:

Važeći pasoš, fotokopija pasoša (prve dve stranice); 1 fotografija; izvod iz matične knjige rodjenih; overena saglasnost oba roditelja na nemačkom jeziku; potvrda iz škole o redovnom školovanju; dopis škole na nemačkom jeziku. Obrada dokumenata traje dve nedelje.

Uz ovaj aranžman važe opšti uslovi putovanja “Dunav travel-a ”