Beč – Budimpešta – 6 dana

Program putovanja, baza 40 putnika

1 dan: BEOGRAD - BEČ

Polazak iz Beograda u 08,00 h. Putovanje preko Kelebije i Sekešfehervara do Beča. Dolazak u Beč oko 18 h. Smeštaj u hotel. Večera. Kraće upoznavanje grada, šetnja centralnom, pešačkom zonom. Večera. Noćenje.

2.dan: BEČ

Doručak. Odlazak na panoramsko razgledanje grada, obilazak: Ring, Parlament, Gradska većnica, Gradski teatar, Votivna crkva, Bazilika Sv. Štefana, Kertner štrase, Opera, Kapućinska crkva, pešački obilazak dvorca Hofburg-spomenik Josefu Hasburškom, španska škola jahanja, Nacionalna biblioteka, spomenik Mariji Tereziji…Večera. Noćenje.

3.dan : BEČ

Doručak. Odlazak do Šenbruna, letnje rezidencije Habsburgovaca. Poseta rezidencije. Šetnja prelepim parkom i poseta jednog od najlepših i najve}ih zooloških vrtova Evrope. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U večernjim satima poseta Prateru, jednom od najveć}ih zabavnih parkova Evrope. Večera Noćenje.

4. dan : BEČ-BUDIMPEŠTA

Doručak. Slobodno vreme do 13 h. Polazak za Budimpeštu. Dolazak u Budimpeštu oko 18 h. Smeštaj u hotel. Večera. Kraći, pešački obilazak grada, šetnja ulicom Vaci. Disloteka-fakultativno 6 EUR. Noćenje.

5.dan: BUDIMPEŠTA – ST. ANDREJA

Doručak. Panoramsko razgledanje grada: Trg Heroja, Opera, Bazilika Sv. Ištvana, Parlament, Ribarska tvrđava sa Katedralom Sv. Matije, brdo Gelert sa Citadelom, mostovi na Dunavu… Slobodno vreme do 15 h. Poseta St. Andreji. Obilazak grada, bogate srpske tradicije i kulture. Panoramsko razgledanje: Srpske pravoslavne crkve, rodna kuća Jakova Ignjatovića, Krst srpskog trgovačkog društva…Povratak u Budimpeštu u 19 h. Večera. Fakultativno krstarenje brodom po Dunavu – 7 EUR Noćenje.

6. dan: BUDIMPEŠTA – BEOGRAD

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak za Beograd u 13 h. Dolazak u Beograd oko 21 h. Kraj programa.

Moguće je zameniti hotelsku večeru u Beču za večeru u nacionalnom restoranu na Grincigu uz muziku i jedno piće.

Aranžman rađen na bazi 40 putnika i sadrži:

•  prevoz udobnim, visokopodnim autobusom (klima, video audio oprema)

•  smeštaj u hotelima sa tri zvezdice u trokrevetnim i sobama sa jednim pomoćnim ležajom na bazi 3 polupansiona u Beču, doručak švedski sto, večera pansionska,

•  2 polupansiona u Budimpešti, (doručak – švedski sto, večera pansionska),

•  turističke obilaske po programu,

•  licencirane turističke vodiče,

•  zdravstveno osiguranje.

Aranžman ne obuhvata:

fakultativne troškove i troškove viziranja pasoša.

Dokumenta za vizu: Važeći pasoš, fotokopija pasoša (prve dve stranice); 1 fotografija; izvod iz matične knjige rodjenih; overena saglasnost oba roditelja na nemačkom jeziku; potvrda iz škole o redovnom školovanju; dopis škole na nemačkom jeziku. Obrada dokumenata traje dve nedelje i plaća se 35 EUR po pasošu. U slučaju ne odobravanja vize, ambasada novac ne vraća!

Uz ovaj aranžman važe opšti uslovi putovanja “Dunav travel-a ”