NOVA GODINA ISTANBUL 3 noćenja 2018.

NOVA GODINA ISTANBUL 3 noćenja

 

ISTANBUL DOČEK NOVE 2018. GODINE

29.12.- 03.01.2018.  

6 dana autobusom, 3 noćenja

Sa preko 3000 godina bogate istorije, Istanbul, nekada nazivan Konstantinopolj, ima zaista mnogo toga da ponudi turistima. U vreme Otomanskog Carstva, grad je bio na vrhuncu i za vreme vladavine Sulejmana Velikog (1520-1566), dozivljava procvat, tako da mnoge gradjevine, nenadmašne lepote poticu iz ovog doba. Godine 1923.Turska je proglašena Republikom, a Ankara za glavni grad. Medjutim, Istanbul je mnogo znacajnija metropola, vazan poslovni, trgovacki i kulturni centar. Predstavlja središte Islamske kulture, pravi je raj za kupovinu, a posebna zanimljivost za turiste su turska kupatila   1.dan 29.12.2017. petak     Polazak iz Beograda oko 15 časova (tačno mesto i vreme polaska biće poznato 2 dana pred putovanje). Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja carinskih  formalnosti.   2.dan 30.12.2017. subota   Dolazak u ISTANBUL u prepodnevnim  časovima. Panoramsko razgledanje grada autobusom  uz  pratnju stručnog lokalnog vodiča / Starog jezgra Istanbula, Zlatni rog, Galata most, obilazak modernih kvartova Istanbula: Taksim i Bejolu… Prelazak preko Bosforskog mosta u Malu Aziju, poseta brdu Čamlidža,  jednom  od najlepših izletišta i vidikovcu Istanbula.  Odlazak do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.   3.dan 31.12.2017. nedelja   Doručak. Slobodno vreme ili fakultativnii obilazak najvećih kulturno istorijskih znamenja Carigrada: Čemberlitaš – stub sa obručima iz vizantijskog perioda, Hipodrom – nekadašnje središte vizantijske moći u gradu, Teodosijev obelisk, Egipatski obelisk, Stub Troglave zmije, Plava džamija – jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Aja Sofija – nekadašnja najveća crkva sveta. Topkapi palata – sedište osmanske imperije… Slobodno vreme za pripremu dočeka najluđe noći. Fakultativni  DOČEK NOVE GODINE ….SREĆNA NOVA GODINA!!!!! Noćenje.   4.dan 01.01.2018. ponedeljak   Doručak. Fakultativno dnevno krstarenje Bosforom  uz razgledanje grada: Zlatni Rog – najlepši deo Istanbula, Galata most  i Galata kula, Džamija Selimija, Dolmabahče palata – poslednje sedište sultana, Bešiktaš – kvart grada sa stadionom istoimenog fudbalskog kluba, Ortokoj kvart, Rumenli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula, Jildiz palata, itd. Nakon krstarenja, odlazak u kvart  Fener i poseta Vaseljeskoj patrijaršiji. Slobodno vreme. U večernjim satima fakultativni izlazak u orijentalni restoran na večeru sa programom (trbušni ples). Noćenje. 5.dan 02.01.2018. utorak   Doručak. Napuštanje hotela.  Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni obilazak  Dolmabahče palate. Poseta poslednjem  sedištu sultana, obilazak Selmluka i Haremluka …. oko 18 časova polazak ka Srbiji.   6.dan 03.01.2018. sreda    Dolazak u  prepodnevnim  časovima u Beograd.   CENA ARANZMANA: HOTEL BUYUK KEBAN 3* 149 EVRA, ZA UPLATE DO 01.12. POPUNJENO HOTEL GRAND LALELI 3*149 EVRA, ZA UPLATE DO 01.12. 109 EVRA DOPLATA ZA POLAZAK IZ NOVOG SADA 2000 din / minimum 4 putnika za transfer. DOPLATA ZA POLAZAK IZ ZRENJANINA 2500 din / minimum 4 putnika za transfer Cena za dete do 12 god.u pratnji dve osobe(na pomoćnom ležaju)  ostvaruje popust 10 evra. Cena aranžmana se umanjuje za 20  evra ukoliko se koristi sopstveni prevoz. Doplata za 1/1 sobu 45 evra isključivo na upit   NAČIN PLAĆANJA:    - dinarski po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate za efektivu, 30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 7 dana pred put, - na  rate čekovima, 40% avans, poslednja rata 2 meseca posle putovanja, realizacija 10. Ili 20. u mesecu   CENA ARANŽMANA OBUHVATA: - prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji  od 16 do 87 sedišta / mesta se određuju prema prijavi - 3 noćenja sa doručkom (švedski sto) u hotelu 3* po lokalnoj kategorizaciji u 1/2 i 1/2 +1 sobama - Obilaske prema programu - usluge pratioca grupe /predstavnik agencije/ - Usluge lokalnog licenciranog turističkog vodiča - Troškove organizacije putovanja CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: •Fakultativne izlete, usluge vodiča i ulaznica •međunarodno zdravstveno osiguranje do 17godina 450 din, od 18 do 70 godina  640 din, od 71 do 83 godine 1350 din •Individualne troškove   Fakultativni program:   za realizaciju minimum 20 putnika •Obilazak Aja Sofije, Topkapi palate, Plave Džamije i Hipodroma sa uslugama vodiča i ulaznicama – 45 € •Krstarenje Bosforom i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji sa vodičem–20 € •Večera u orijentalnom restoranu sa trbušnim plesom – 30 € •Obilazak Dolmabahče palate -30 € •*zbog ogranicenog broja mesta u restoranu za  REPRIZU  potrebno je da se izjasnite prilikom prijave za aranžman.   BUYUK KEBAN GRAND LALELI  3*  se nalazi u starom istoriskom jezgru, u trgovačkoj  i turistickoj zoni, u blizini Kapali čarsije . U sklopu hotela se nalazi restoran, lobby bar…. Sve  sobe imaju TWC, sat TV,  i A/C. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom (švedski sto). Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od  troškova rezervacije, prevoza,parking,  vodiča, ulaznica, organizacije…Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Termini fakultativnih izleta su promenljivi  i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. NAPOMENA:      Prtljag putnika sme da sadrži isključivo poklone i stvari za ličnu upotrebu! ! ! ! Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Agencija ne snosi odgovornost za  eventualne drugačije usmene informcije o programu putovanja. Agencija zadržava pravo korekcije cena u služaju promena na deviznom tržištu za neuplaćeni iznos PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA. OTKAZ 7 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA. UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA TRAVELLINO. Organizator putovanja TRAVELLINO   licenca OTP 26/2010   POSEBNE NAPOMENE: •  Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. •  Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. •  Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti. •  Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma. •  Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga. •  Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu. •  Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…) •  Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade. •  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu) •  Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju. •  Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. •  U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa. •  Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet…) •  Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. •  Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge. •  Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija. •  Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi. •  Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. •  Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. •  Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite. •  Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. •  Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencija •  Tačno vreme  i mesto polaska biće poznato dva dana pred putovanje. •  Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.